A-Lab Arkitekter

Kvaliteter

Leilighetene og rekkehusene holdes i en moderne, nordisk stil hvor det legges vekt på kvalitet og praktiske, gode løsninger.

Historisk sett oppstod hagebyen som et alternativ til den tette bystrukturen, som hadde dominert 1800-tallets bysentra. På begynnelsen av 1900-tallet ble stadig flere oppmerksom på betydningen av renslighet, ernæring og helse. Mange så at forurensing og mangel på lys og luft ga grobunn for sykdommer. Dermed ble bedre boliger viktig for de som styrte, og for hele samfunnsutviklingen.

Tanken var å lage forsteder i grønne miljøer med tilgang på hageflekker. De ble bygd på områder som var i randsonen av byen. Slik kunne mange realisere ideen om å komme vekk fra den forurensede bykjernen og ut i naturen. Politikere og arkitekter ville bedre livsvilkårene, utjevne forskjellene mellom klassene og skape et bedre liv for menneskene i byen. Betydningen av ernæring og helse har større oppmerksomhet enn noen gang. og trivsel er kanskje vår tids aller beste medisin. Vår intensjon har vært å skape gode, sentrumsnære boliger der du skal kjenne at du bor i byen, lever et urbant liv, og samtidig kjenne at du er tett knyttet til naturen.

Vår intensjon har også vært å skape et godt hjemsted. Et sted med karakter og hvor omgivelser kan gi identitet. Hvor du vil kunne kjenne tilhørighet og føle fellesskap, men også være privat.

Med tanke på den reguleringsmessige forutsetningen om en høy andel familieboliger, har det vært viktig at utearealene fremstår attraktive og trygge. Gjennom overordnet grønnstruktur og valgt konsept for bebyggelsen sikres det gode buffersoner under trinnvis utvikling av området. Målsetningen vår har vært å etablere robuste og semiurbane bykvartaler for hele felt B1, satt sammen av ulike bygningstyper som sammen og hver for seg har en tydelig identitet. Dette bidrar til gode sol- og dagslysforhold og skaper god kontakt mellom feltenes delvis privatiserte «hagetun» og felles sammenhengende grøntdrag. Kombinasjonene av bygningstypologier gjør at man kan tilby en stor grad av ulike og fleksible boligtyper av ulik størrelse og variasjon.

Les mer om arkitektens ord

Alle boligene er gitt arealeffektive og rasjonelle planløsninger basert på tradisjonelle boformer. I kontrasten mellom kompakt boligdesign og hagen utenfor oppstår rommelighet og tilhørighet. De private uteplassene utvider rommet innenfor og bringer hagen inn.

Bebyggelse og utearealer er utformet slik at disse samspiller både estetisk og bruksmessig. Det er valgt å skape variasjon med få virkemidler og en bestemt fargepalett for å gi bebyggelsen visuell balanse og helhet.

Leilighetsbygget, eller punkthuset, er gitt et monolittisk preg for å skape variasjon og gjenkjennelighet i de forskjellige kvartalene. Materialmessig vil punkthuset skille seg fra rekkehusene ved at fasadene utføres i tegl. Tegl er et bærekraftig, robust og varig materiale som krever lite vedlikehold og som eldes langsomt med en fin patina. Utrykk og detaljering skal være tidsmessig tydelig, og samtidig gi historiske linjer tilbake til tidligere stedlig verkstedindustri og jernbane.

Rekkehusene går over tre plan og får adkomst fra tunet, eller grønndrag mot felles uteoppholdsareal. Husene har privat hageareal mot sør og sørvest på adkomstnivå og private takterrasser. Rekkehusene er gitt et vertikalt preg. Panelkledningen på rekkehusene vil fungere som kontrast til punkthusets teglfasade, og for variasjon i det arkitektoniske uttrykket kles rekkehusene med ulike varianter av panel og i ulike farger.

Det er tilrettelagt for bruk av sykkel og bruk av uterom for å stimulere til opphold og aktiv livsstil utomhus og sosialt liv i nærområdet. Boligenes ulike størrelser vil gi variert befolkningssammensetning og ulike aldersgrupper. I sum er vi overbevist om at Proffen Hageby vil bli et positivt og bærekraftig tilbud i en voksende by i utvikling, og fremstå som bestandig og godt egnet i lang tid.

Hagene, takterrassene, plassene og stiene vil etter hvert gjøre området til et fagert skue. Om våren vil tulipaner, kirsebær- og epletrær stå i full blomst. Et majestetisk tuntre, fargerike hekker og velduftende lind vil gjøre inntrykk.

Og det mest i øyenfallende er det tilsynelatende enhetlige uttrykket, men likevel stor variasjon, – og fine overraskelser.

A-LAB2017

Jan Petter Seim

Marija Ikonomovic

June Ravndal

Leiligheter og rekkehus

Variasjon og mangfold

Det er mange elementer som skaper et godt bomiljø, og forskere fremhever boligkvalitet samt et velfungerende nabolag som viktige faktorer. Men hva kjennetegner et velfungerende nabolag?

Har du familien Svendsen med tre barn og 75-årige fru Pettersen som naboer, er det sannsynlig at du bor i et nabolag preget av mangfold. Det er positivt fordi det gir oss muligheten til å lære av hverandre, gjøre tjenester for hverandre og holde oss oppmerksomme overfor hverandre. Kanskje kan fru Pettersen ta i mot barna etter skolen, mens du handler for henne? Disse handlingene som har sitt utspring i hvordan vi bor kan gjøre oss til lykkeligere mennesker, mener Koen Steemers, professor i bæredyktig design ved University of Cambridge *.

Proffen Hageby er bygd etter prinsipper som inviterer til variasjon i personkatalogen. Her finner du to, tre- og fireromsleiligheter, samt fire- og femroms rekkehus. Med andre ord, noe for enhver smak tilpasset mange ulike behov. Innimellom bebyggelsen er det lagt til rette for sosialt samvær på lekre grøntarealer. Ønsker du å trekke deg tilbake, har alle boligene et privat uterom, så her velger du selv hvor mye du vil dele med naboene.

*Kilde: http://thedaylightsite.com/architecture-for-well-being-and-health/

Leiligheter

Bo tidsriktig og lettvint

Når du bor i høyden, bor du samtidig privat og sosialt. Men tiden der en blokk inneholdt identiske boenheter, er forbi.

Blokka med fem etasjer i Proffen Hageby består av mange ulike leiligheter, både når det gjelder størrelse og planløsning. Felles for dem alle er at de er praktiske og gode hjem for deg og de du er glad i.

Det vil være heis i kjernen av bygget. Alle leilighetene har en eller flere balkonger, slik at du kan nyte vårsolen uten å måtte gå ut på bakkeplan.

Ulike leilighetstyper

2-ROMS

2-romsleilighetene ligger i andre og tredje etasje, og her har du plass til det du trenger i hverdagen.

Takket være den smarte planløsningen, har du armslag uansett om du er på badet, på kjøkkenet eller på soverommet. En lettstelt leilighet som ser akkurat likedan ut når du kommer hjem fra ferie – fordi naboen har vært innom og vannet plantene dine.

3-ROMS

3-roms leilighetene har variert størrelse og utforming. Perfekt for deg som trenger litt ekstra plass.

De ligger i første, andre, tredje og fjerde etasje, og arealet spenner fra 66 – 74 m2. Fra stuen går du rett ut på en romsligbalkong/terrasse hvor størrelsene varierer fra 12 – 23 m2.

4-ROMS

4-romsleilighetene ligger i fjerde og femte etasje, så her bor du sofistikert og solsikkert, utengjenboere.

Dette er drømmeleiligheten for deg som gjerne inviterer gjester på juleaften. Kjøkkenet har rikelig med benkeplass, og oppholdsrommet har plass til langbord. De tre soverommene er plassert ved siden av hverandre i én del av leiligheten, så her kan du se frem til uforstyrret skjønnhetssøvn i høyden.

Finn din leilighet

Rekkehus

Det beste av to verdener

I et rekkehus får hele familien et hjem i en vennlig hageby. Dere bor i et romslig hus over flere etasjer, med en privat takterrasse og en liten hageplett foran huset. Gode naboer er aldri langt unna, samtidig som du har gode muligheter til å nyte privatlivets fred.

Fellesrommene ligger i førsteetasje, der det er naturlig at man spiser sammen og deler dagens opplevelser. Ønsker barna å være alene med venner, kan de trekke seg tilbake på rommene sine i andre etasje. De største rekkehusene i Proffen Hageby har også oppholdsrom i andre- eller tredjeetasje. Perfekt når barna blir eldre!

Finn din bolig