Drammen i bevegelse

Proffen Hageby utvikles på historisk mark.

Fra 1920-årene og frem til tidlig på 90-tallet var det stor jernbaneaktivitet på det 275 mål store jernbaneområdet på Sundland. På 50-tallet jobbet det over 700 personer her noe som gjorde jernbaneverkstedet til Norges største. Siden da har annen virksomhet begynt å ta over, og det foregår i dag både undervisning, lagervirksomhet, bryggeridrift, fotballskole osv. i de tidligere verkstedbygningene på Sundland.

Byen vokser og har siden år 2000 økt med over ca. 14.000 personer som skaper et økende boligbehov. Proffen Hageby på Sundland ligger i forlengelsen av byaksen til Drammen og er en naturlig utvikling av nåværende boligområder. Barnehage, skoler, kjøpesenter, kort vei til offentlig transport med den nye planlagt utvidede Gulskogen Stasjon, nye utvidede friområder og grønne åpne plasser vil gjøre bydelen enda mer attraktiv for beboere i alle aldre.

Som Norges ledende knutepunktutvikler har Bane NOR Eiendom regien når området skal utvikles med 800 boliger samt offentlig og privat tjenesteyting. En god gjennomtenkt og helhetlig arealbruk skal bidra til å oppnå ambisjonene for den nye bydelen på Sundland.