Arkitektur med karakter

En kombinasjon av fremtid og historie. Slik beskriver arkitekten rammene som har påvirket valg av løsninger og kvalitetsmaterialer i Proffen Hageby.

Byhus G - Miljøperspektiv terrasse

Det er LOF Arkitekter AS som har tegnet rekkehusene og leilighetene i Proffen Hageby.

Her forteller arkitekt og partner Vibeke Schønborg om prosessen og resultatet:

Sjelden har vi mulighet til å jobbe med bebyggelse innenfor et område hvor det er satt av så rause, flotte grøntarealer, og med så fine solforhold.

Sammen med utbygger har vi har hatt et mål om å skape gode, sentrumsnære boliger der en skal kjenne at en bor i byen og lever et urbant liv, samtidig som en lever tett på naturen. Et sted med karakter og omgivelser som gir identitet, og hvor en vil kunne kjenne tilhørighet og føle fellesskap, men også være privat.

Balkong til leilighet A0307

Proffen Hageby er en spennende kombinasjon av fremtid og historie. En inspirasjon til prosjektet har vært den eksisterende industribebyggelsen i tegl i nærområdet fra tidlig på 1900-tallet. Vi har vært opptatt av å skape en arkitektur som kan ta opp i seg noe av denne identiteten gjennom tydelig og ren geometri, store vindusflater og enkel detaljering.

Dette er en av grunnene til at vi hovedsakelig har valgt tegl som fasademateriale. Det tilfører liv og tekstur, og opplevelsen av kvalitet i byggene. Tegl er et bærekraftig og vedlikeholdsfritt byggemateriale som holder i hundrevis av år, og bare blir vakrere med tiden. Vi har brukt ulike valører for å gi identitet til hvert tun, og brukt panel av malmfuru på ett av byggene for å skape variasjon.

Miljoperspektiv B1 2 02

Rekkehusene i Proffen Hageby er i 2 og 3 etasjer, og danner et langstrakt felles tun utformet som en skjermet møteplass for store og små. Her har alle sin egen private hage mot sør eller vest, i tillegg til egen forhage på inngangssiden. Uterommene privatiseres ved hjelp av hekker og boder mellom husene.

I første etasje ligger kjøkken og stue som husets hjerte. Det har vært viktig for oss å holde dette rommet gjennomgående og åpent, slik at det oppnås god kontakt med uterommene på hver side av huset.

De fleste av rekkehusene har takterrasse. Vi har lagt vekt på praktiske, gode løsninger og gjennomgående god kvalitet. Det er ulike hus-størrelser å velge mellom, og i enkelte rekkehus har man mulighet til å velge mellom alternative romløsninger i toppetasjen.